U bevindt zich hier: Disclaimer NL   FR ENGDE
De inhoud van deze site is vergaard vanuit verschillende bronnen en is met zorg opgesteld. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kan geen garantie worden geboden; de inhoud is dus alleen voor informatief gebruik samengesteld. De diverse informatie en kan niet als volledig beschouwd worden op alle vlakken.
De informatie is bedoeld om de lezer op weg te helpen naar het zoeken van nog meer informatie en daarom is het aan de gebruiker van de site om zich verder te informeren.
Om deze reden kan er uit de site dus geen juridische gevolgen worden getrokken naar de site eigenaar of een van de rechtspersonen genoemd in de site. Clinitec bvba zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor schade (inclusief, maar niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele en gevolgschade) voortvloeiend uit of in verband staand met (het bezoeken van) deze site, inschrijving op en ontvangst van onze mailinglist(s), ontvangst van onze e-mails of anderzijds, inclusief en niet beperkt tot schade verband houdend met enige bekende en/of onbekende computervirussen en dergelijke.
Deze disclaimer geldt evenzeer voor de links naar websites van derden, voor dewelke Clinitec bvba geen aansprakelijkheid kan dragen. Voor de inhoud van deze websites is steeds de website eigenaar verantwoordelijk voor de voorgestelde inhoud.