U bevindt zich hier: Technologieën NL   FR ENGDE
RescueReady® Indicator

Eén van de belangrijkste voordelen van de Cardiac Science defibrillatoren is hun grote betrouwbaarheid op het moment van gebruik, wanneer een mensenleven ervan afhangt.
 • Onze gepatenteerde RescueReady®- Technologie met de meest uitgebreide zelftesten biedt u absolute zekerheid over de optimale werking van uw defibrillator. Wanneer de indicator groen is kan je ten volle op de Powerheart® AED rekenen
 • Elektroden zitten klaar in de AED en zijn vooraf verbonden met het toestel zodat geen kostbare tijd verloren gaat bij de redding
 • De aanwezigheid van een intact elektrodepaar en de status van de batterij worden elke dag door de AED op automatische wijze gecontroleerd
 • Maandelijks voert de AED intern, een automatische schok uit op volle kracht om de optimale werking te bevestigen
 • Moest er toch een defect bij de Powerheart® AED optreden zal de RescueReady® indicator van groen op rood springen en een alarmtoon geven, zodat u de AED opnieuw in RescueReady toestand kan brengen

STAR® Biphasic Technologie

Omdat geen twee slachtoffers gelijk zijn, heeft Cardiac Science de STAR Biphasic Technologie ontwikkelt. Alle Powerheart® AEDs leveren een variabele biphasische energie die rekening houdt met de persoonlijke drempelwaarde van ieder slachtoffer. De toegediende schok wordt synchroon met het resterend elektrisch potentiaal van het hart gegeven zodat de slaagkans van herstel duidelijk verhoogt.
 • STAR Biphasic technology meet de patiënteigen stroomweerstand (impedantie), past hierop de defibrillatie parameters aan, en schokt met de energie die optimaal is berekend voor elk slachtoffer
 • STAR Biphasic verhoogt de energie indien meerdere schokken moeten toegediend worden. Deze technologie is conform de European Resuscitation Guidelines (ERC) en is algemeen bekend in de hartchirurgie
 • STAR Biphasic Waveform heeft de hoogst gerapporteerde effectiviteit in hospitaal en pre-hospitaal studies
 • In klinische testen was STAR Biphasic 100% effectief bij defibrillatie van ventriculaire fibrillatie; de meeste voorkomende hartritme stoornis bij een hartaanval
 • Met de meegeleverde MDLink Software kan elke arts de parameters aanpassen aan een eigen reddingsprotocol. De aanpasbare parameters omvatten 5 defibrillate protocollen zoals ultralage, standaard en niet oplopende variabele energie opties.
Voor meer informatie over de STAR Biphasic Technologie:     STAR Biphasic Waveform White Paper [480KB]


RHYTHMx ™ - snel en correct reageren in een flitsDe RHYTHMx technologie biedt de meest geavanceerde software analyse algoritmes aan op dit ogenblik beschikbaar in de medische industrie. De RHYTHMx technology in de Powerheart® AED G3 is ontwikkeld om hartritmes op te sporen, te analyseren en de juiste defibrillatie technologie te adviseren om hartritmestoornissen te behandelen.
 • Specificiteit en sensitiviteit – klinische resultaten met de RHYTHMx technologie toont een 100% sensitiviteit (correcte identificatie van schokbare ritmes) en 99.4% specificiteit (correcte identificatie van niet-schokbare ritmes).
 • RHYTHMx technologie differentieert schokbare levensbedreigende hartritmestoornissen zoals ventriculaire arrhythmia (VT/VF) en supraventriculaire tachyarrhythmia (SVT), en herkent niet-schokbare ritmeafwijkingen.
 • Wanneer het slachtoffer bijkomt terwijl de AED al aan het opladen is zal de RHYTHMx technologie ervoor zorgen dat de schok niet doorgaat en het toestel zichzelf intern ontlaad.
 • De RHYTHMx technology zal de toegediende schok, bij VT, op gesynchroniseerde wijze toedienen, zodat deze samenvalt op de R top van het ECG van de patiënt
 • RHYTHMx Technologie biedt de arts de mogelijkheid tot het programmeren van de schokbare waardes van VF, VT en SVT
Voor meer informatie over de RHYTHMx technologie:    Analysis Algorithm White Paper [697KB]